Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

4/5.0 Ratings

10,000 - 50,000 Installs

472 Reviews

Russian Armenian Translator


What's new

Description

This free app is able to translate words and text from russian to armenian, and from armenian to russian. Best app for easy and fast translations, which can be used like a dictionary.

If you are a student, tourist or traveler (in Russia or Armenia), it will helps you to learn the language!

հայերեն.
Այս անվճար ծրագիրը կարող է թարգմանել խոսքերը եւ տեքստեր ռուսերենից հայերեն եւ որ հայերեն - ռուսերեն լեզվով. Լավագույն ծրագրի արագ եւ հեշտ թարգմանությունը, որը կարող է օգտագործվել որպես բառարան.

Եթե ​​դուք ուսանող, մի զբոսաշրջիկ կամ ճանապարհորդ, դա կօգնի ձեզ սովորել այն լեզուն. Հատկապես օգտակար է հետեւյալ երկրներում Ռուսաստան, Հայաստան, Ուկրաինա

Disclaimer: This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.
Google Translate link: http://translate.google.com

This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares