Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Education category

4/5.0 Ratings

5,000 - 10,000 Installs

125 Reviews

Từ Điển Pháp Việt , Việt Pháp


What's new

Description

Từ điển Pháp-Việt và Việt-Phápt, có hơn 47.000 từ tiếng Pháp và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline
- Cho phép xem lại lịch sử tra cứu
- Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- Thêm những từ yêu thích của bạn
This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares