Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

4/5.0 Ratings

100,000 - 500,000 Installs

7,553 Reviews

Từ Điển Anh việt,Việt Anh


What's new

Description

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anht, có hơn 100.000 từ tiếng anh và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline
Version 2.0
- Thêm phiên âm cho từng từ
- Cho phép xem lại lịch sử tra cứu
Version 1.0
- Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- Thêm những từ yêu thích của bạn
This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares