Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Education category

5/5.0 Ratings

100 - 500 Installs

12 Reviews

USK: Medicin 1 | MEDMED01


What's new

Description

En av de kurser många upplever som svårast när man läser till Undersköterska är Medicinsk Grundkurs. Många gånger för att det ställs stora förväntningar på att man skall komma ihåg mycket utantill. Den här applikationen kan du använda som stöd och komplement i dina studier till Undersköterska, eller när du vill repetera din grundkunskap inom Medicinområdet. Frågorna följer de riktlinjer skolverket satt upp för vilken kunskap man förväntar sig av den skriftliga delen i Medicinsk Grundkurs

Det finns sex olika ämnesområden, som är kategoriserade utifrån hur ett normalt prov inom kursen medicinsk grundkurs är upplagd. Applikationen är upplagd som ett prov, där man svarar på ett antal frågor inom det ämne man valt. Man trycker på flickan för nästa fråga.

Spelet är enkelt och lätt att förstå samt kräver inget nätverk, vilket gör att man t.ex. kan sitta i bilen eller bussen och träna inför ett prov.

Spelets motor slumpar både svarsalternativen och frågorna, vilket gör att man inte kan memorera svaren, och spelet känns nytt varje gång man spelar.

This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares