Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

5/5.0 Ratings

1,000 - 5,000 Installs

122 Reviews

Vahan Teryan


What's new

Description

Վահան Տերյան (իսկական անունը՝ Վահան Սուքիասի Տեր-Գրիգորյան), (Փետրվար 9, 1885 - Հունվար 7, 1920), նշանավոր հայ բանաստեղծ, քնարերգու և հասարակական-քաղաքական գործիչ։
Այս հավելվածի մեջ կգտնեք Վահան Տերյանի լավագույն բանաստեղծությունների մի փոքր հատվածը, ինչպես նաև նրա կենսագրությունը:

Vahan Terian was an Armenian poet, lyricist and public activist. He is known for his sorrowful, romantic poems, the most famous of which are still read and sung in their musical versions. In this application you can read Vahan Teryan's best poems.

This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares