Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

4/5.0 Ratings

500,000 - 1,000,000 Installs

7,700 Reviews

Từ Điển Anh Việt - Vlook


What's new

Description

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.
This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares