Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

5/5.0 Ratings

500 - 1,000 Installs

36 Reviews

Anahit


What's new

Description

Ղազարոս Ստեփանի Աղայան (1840 թ․ Ապրիլի 5 - 1911 թ․ Հունիսի 20), հայ գրող, մանկավարժ, հրապարակախոս։ Աղայանը ամենահայտնի հայ հեքիաթագիրներից է։ Նրա հեղինակած հեքիաթներից շատերը հիմնված են ժողովրդական ավանդությունների վրա։
This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares