Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Education category

5/5.0 Ratings

5,000 - 10,000 Installs

52 Reviews

Từ điển Anh - Việt + hình ảnh


What's new

Description

★★★★★
Faustino Gonçalves Crito Tino Gonçalves on Dec 25, 2013 at 3:30 AM
Truthful Ñ judge a book by its cover Show original review

★★★★★
ngomai mai on Oct 11, 2013 at 6:05 PM
Good

★★★★★
ly sok on Apr 8, 2013 at 8:07 AM
Hangsophea 885.015393349 Show original review

★★★★★
Mana Dev Tam Tran on Feb 3, 2013 at 11:56 AM
App nay cung duoc

Từ điển Anh việt hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có ví dụ về cách sử dụng từ trong tiếng Anh thường ngày, và nghe phát âm và xem hình ảnh của từ vừa tra cứu.
Ngoài ra còn lưu lại Lịch sử tra cứu

This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares