Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Books & Reference category

5/5.0 Ratings

1,000 - 5,000 Installs

45 Reviews

KUNA


What's new

Description

Aplikace zobrazující databázi nebezpečných látek s možností vyhledávání podle UN/Kemler kódu a podle názvu nebezpečné látky.
S pomocí této aplikace lze snadno vyhledat podle identifikačního kódu Kemler, kódu ohrožení nebo názvu látky bezpečnostní pokyny podle MDČR. V databázi jsou obsaženy popis ohrožení, instrukce pro ochranu obyvatelstva, první pomoc, požár a znečištění prostředí. Aplikace je určena především jako doplňková pomůcka pro složky IZS.
KUNA má nastavitelný skin (světlý/tmavý) a databázi lze zobrazovat jednořádkově pro větší přehlednost, nebo s plnými názvy.
This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares