Share filter
WebBudds Logo


Developed by in Education category

4/5.0 Ratings

1,000 - 5,000 Installs

11 Reviews

Lý Thuyết Lái Xe A1 - B2


What's new

Description

Học tất cả các lý thuyết về bằng lái xe A1 và B2 trên điện thoại thông minh một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Phù hợp với các đối tượng có ít thời gian rãnh để đến các trung tâm học thi bằng lái xe.
Với chương trình Lý Thuyết Lái Xe A1 - B2 các bạn có thể học và làm thử bài thi với nhiều bộ đề với các câu hỏi ngẫu nhiên được tạo ra, giúp bạn hiểu và nắm chắc lý thuyết trước khi vào phòng thi thật.
Chương trình hoàn toàn miễn phí.

***********************
CHỨC NĂNG:

- Tạo bài thi thử.
- Lưu bài thi nếu chưa hoàn thành.
- Tiếp tục làm bài thi đã được lưu.
- Xem lại đáp án của bài thi sau khi hoàn thành.
- Học luật đường bộ, sa hình, biển báo ...v..v..
- Xem kết quả của tất cả bài thi đã làm.
- Hướng dẫn sử dụng.

Hãy tạo cho bạn một nền tảng vững chắc trước khi vào phòng thi thật với Lý Thuyết Lái Xe A1 - B2.

This content has been crawled through Play Store, we don't store any APK file.

Birthday card generator

Top shares